Mari beri sokongan

22.2.12

Islamnya Zaid bin Sanah seorang Pendita YahudiDiriwayatkan oleh At-Thabrani dari Abdullah bin Salaam r.a bahawa pada suatu hari Rasulullah s.a.w keluar bersama sahabat-sahabat baginda, di antaranya Ali bin Abi Thalib r.a.

Tiba-tiba datang menemui beliau seorang Badwi dengan berkenderaan, lalu berkata; "Ya Rasulullah. di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk Agama Islam dengan mengatakan bahawa jika memeluk Islam, mereka akan mendapat rahmat dan rezeki dari Allah. Tetapi sesudah mereka semua peluk Islam, terjadilah musim kering dan panas yang bersangatan sehingga mereka ditimpa bahaya kelaparan.

Saya khuatir ya Rasulullah jika mereka kembali kufur meninggalkan Islam kerana soal perut, kerana mereka memeluk Islam juga adalah kerana soal perut. Saya ingin agar kepada mereka engkau kirimkan bantuan untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka itu."
Mendengar keterangan itu. Rasulullah s.a.w lalu memandang Ali bin Abu Thalib. Ali mengerti maksud pandangan itu sambil berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita."
Zaid bin Sanah, seorang Pendita Yahudi yang turut mendengarkan laporan orang Badwi dan jawapan Ali bin Abu Thalib lalu mendekatkan dirinya kepada Rasulullah s.a.w dan berkata, "Wahai Muhammad, kalau engkau suka, akan saya belikan kurma yang baik lalu kurma itu dapat engkau beli padaku dengan hutang dan dengan perjanjian begitu, begini."

Berkata Rasulullah s.a.w, "Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berhutang kepadamu tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjam dari engkau."
"Baiklah." jawab Zaid bin Sanah.

Zaid bin Sanah pun membeli buah kurma yang baik-baik lalu menyerahkan kepada Rasulullah s.a.w dengan perjanjian-perjanjian tertentu dan akan dibayar kembali dalam jangka waktu yang tertentu pula. Sebaik saja Rasulullah s.a.w menerima kurma itu, lalu diarahkan supaya buah kurma tersebut diserahkan dan dibahagi-bahagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana itu.
Berkata Zaid bin Sanah, "Dua atau tiga hari sebelum tiba tempoh perjanjian pengembalian pinjaman seperti yang ditetapkan dalam perjanjian itu, Rasulullah s.a.w keluar menziarahi orang mati bersama Abu Bakar, Umar, Usman dan beberapa orang sahabat yang lain.

Setelah selesai menyembahyangkan jenazah tersebut, Rasulullah s.a.w pergi ke suatu sudut untuk duduk lalu saya menghampirinya dengan memegang erat-erat bajunya dan berkata kepadanya dengan sekasar-kasarnya. "Hai Muhammad, bayar hutangmu kepadaku, aku tahu bahawa seluruh keluarga Abdul Mutalib itu selalu melengah-lengahkan masa untuk membayar hutang!"

Mendengar kata-kataku yang kasar itu, saya lihat wajah Umar bin Khattab merah padam kemarahannya, lalu berkata, "Hai musuh Allah, engkau berkata begitu kasar terhadap Rasulullah dan berbuat tidak sopan. Demi kalau tidak kerana rasa hormatku terhadap Rasulullah s.a.w yang berada di sini, sungguh tentu akan ku potong lehermu dengan pedangku ini."

Rasulullah memandang kepadaku dalam keadaan tenang dan biasa saja, lalu berkata kepada Umar, "Hai Umar, antara saya dengan dia ada urusan hutang piutang yang belum selesai. Sebaik-baiknya engkau menyuruh aku membayar hutang itu dan menganjurkan kepadanya untuk berlaku baik menuntut hutangnya. Hai Umar, pergilah bersama dia ke tempat penyimpanan kurma, bayarlah hutang itu kepadanya dan tambahlah 20 gantang sebagai hadiah untuk menghilangkan rasa marahnya."

Setelah Umar membayar hutang itu dengan tambahan tersebut, lalu Zaid bin Sanah pun bertanya kepada Umar, "Kenapa ditambah hai Umar?" Berkata Umar, "Diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w tambahan ini sebagai imbangan kemarahan engkau."

"Hai Umar, kenalkah engkau siapa aku?" Tanya Zaid bin Sanah. "Tidak." Jawab Umar.
"Akulah Pendita Zaid bin Sanah."

"Engkau ini Pendita Zaid bin Sanah?" Tanya Umar agak terkejut. "Ya." Jawab Zaid bin Sanah ringkas.

"Kenapa engkau berlaku demikian rupa terhadap Rasulullah s.a.w? Engkau berlaku begitu kasar dan begitu menghina?" Tanya Umar lagi.

Zaid bin Sanah menjawab, "Hai Umar, segala tanda kenabian yang aku dapati dalam kitab Taurat sudah aku temui pada diri Rasulullah itu. Selain dua perkara yang aku sembunyikan dan tidak aku sampaikan kepada Rasulullah iaitu bahawa perasaan santunnya selalu mengalahkan perasaan marahnya. Makin marah orang kepadanya, makin bertambah rasa kasih sayangnya terhadap orang yang marah itu.

Dengan kejadian itu hai Umar yang sengaja diatur, aku sudah tahu dan lihat sendiri kedua sifat itu terdapat pada diri Muhammad itu. Aku bersumpah di depanmu hai Umar, bahawa aku sungguh-sungguh suka dan redha dengan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan ikutanku."

Umar dan Zaid bin Sanah pun kembali mendapatkan Rasulullah s.a.w. Sebaik saja berhadapan dengan Rasulullah s.a.w, lalu berkata Zaid bin Sanah, "Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulNya."
Zaid bin Sanah turut berjuang dan bertempur bersama Rasulullah s.a.w dan kaum muslimin hampir di setiap medan perang dan akhirnya mati syahid di medan Perang Tabuk.

Demikianlah caranya bagaimana Zaid bin Sanah, seorang Pendita Yahudi menganut Agama Islam , beriman dengan Rasulullah s.a.w dan bersumpah akan membela Islam sehingga akhir hayatnya. SubhanAllah.

kredit to tieffa19

18.2.12

"Ada Ia sebelum tiada"Penciptaan Langit Dan Bumi Selama 7 Hari.

   Maka daripada kejadian air dan api itu maka keluarlah asap lalu naik asap itu ke udara maka Allah swt menjadikan tujuh lapis langit dan kemudian dijadikan matahari dan bulan dan bintang. Kemudian dari lidah api itu bertiuplah angin di atas air lalu berombaklah air itu kemudian menjadi buih lalu Allah swt menjadikan tujuh lapis bumi dan ombak itu lalu menjadi bukti-bukti kemudian air itu Allah swt menjadikan laut dengan kejadian sekalian (daripada kesemuanya) itu diciptakan oleh Allah swt dalam waktu 6 hari.

Nur Muhammad S.A.W

   Kemudian daripada itu Allah swt menjadikan sebuah Kandil wadah yang terbuat daripada akik/batu manikam merah yang bercahaya terus-menerus dari luar sehingga ke dalamnya lalu Allah swt dengan segala kekuasaan dan KebesaranNya telah menjadikan rupa/wajah Muhammad saw kemudian wajah-rupa Muhammad saw itu yang di dalam dunia diletakkan di dalam kandil/wadah yang bercahaya terus menerus lalu berdiri sekalian nyawa/Roh bersolat mengelilingi kandil/wadah itu dengan mengucapkan tasbih dan tahlil selama seratus lima ribu tahun. Kemudian Allah swt memerintahkan melihat kepada Nur Muhammad saw itu kepada sekaliannya/makhluk/nyawa-nyawa pada waktu itu.

Barangsiapa melihat kepalanya maka ia menjadi Khalifah/kepala kerajaan/kepala negara dan sebagainya. Siapa yang melihat pada dahinya ia menjadi pemimpin yang adil dan yang melihat pada matanya maka ia menjadi cerdas/hafaz kalam Allah/al-Quran dan sebagainya. Dan yang melihat pada mukanya (pipinya) maka ia menjadi elok parasnya/budi pekertinya dan yang melihat pada telinganya maka ia menjadi orang yang menurut pada pengajaran-pengajaran yang baik-baik dan sebagainya.

Kemudian yang melihat pada hidungnya maka ia menjadi ahli hikmah yakni mengerti ilmu-ilmu yang berguna/ilmu tabib dan sebagainya dan yang melihat bibirnya maka ia menjadi menteri/rupawan dan sebagainya dan yang meilhat pada kedua kakinya maka ia menjadi utusan raja/orang pemerintahan dan sebagainya. Kemudian yang melihat pada dadanya maka ia menjadi orang yang takwa/bertawadduk/merendahkan diri serta taat kepada allah swt dan sebagainya.

   Pada sebuah riwayat/Al-Hadis saw; adalah ketika Nabi Allah Musa a.s bermunajat/menghadapkan diri kehadapan Allah swt seraya bertanya : Wahai Tuhanku, siapakah makhluk yang pertama-tama dijadikan/diciptakan? Maka firmanNya : Pertama Aku jadikan adalah nyawa/Ruh Muhammad saw kemudian Aku jadikan daratan yang panjangnya/sejauh lima ratus tahun perjalanan dan juga lebarnya sebagaimana tersebut itu kemudian Aku jadikan tujuh puluh ribu negeri dengan hawa yang berlapis-lapis dan setiap satu negeri itu luasnya seluas tujuh puluh kali dunia ini. Kemudian Aku jadikan setiap satu negeri itu tujuh puluh kali ribu yang tiada manusia, jin dan Malaikat maka dengan segala kebesaran serta kekuasaanNya pada firmanNya : Aku jadikan kamu semua maka jadilah kemudian beribadatlah kepada Allah swt setiap orang dengan sujud/ibadatnya selama tujuh puluh ribu tahun.

Dan sebahagian daripada mereka itu ada yang berbuat durhaka/doa/maksiat kepada Aku maka Aku musnahkan/hempaskan negerinya itu sehingga binasa habis kesemuanya.

Kemudian daripada itu maka Aku jadikan delapan puluh ribu negeri yang luasnya sepuluh kali dunia ini setiap negeri sebagaimana antara langit dan bumi Aku hancurkan negeri itu sebagaimana biji-biji sawi yang putih bentuk warnanya kemudian Aku jadikan daripada biji sawi itu yang hijau sebangsa unggas untuk memakan biji-biji sawi itu semuanya selama satu tahun satu bijisawi maka sehingga habislah lalu unggas itu pun mati.

Maka kemudian Aku jadikan dua puluh ribu jenis laki-laki daripada cahaya di dalam satu masa Aku jadikan ciptakan hanya satu orang saja pada masa itu dan Aku jadikan Kalam, Lauh Mahfuz, 'Arasy dan Qursi/Pemerintahan Kekuasaan Yang Maha Agung daripada Allah swt, selang pada tujuh puluh ribu tahun diciptakan syurga lalu neraka kemudian Aku ciptakan seorang laki-laki Adam yang bukan Adam bapakmu yang di dunia. Firman Allah swtkepada Nabi Musa bahawa Adam/laki-laki yang Aku ciptakan itu hanya hidup selama sepuluh ribu tahunlalu matilah ia. Kemudian Aku ciptakan pula laki-laki Adam dan setiap itu pula hanya hidup selama sepuluh ribu tahun dan Aku ciptakan pula sebagaimana tersebut dan masih Aku ciptakan sebanyak sepuluh ribu laki-laki Adam yang lainnya kemudian barulah Adam yang sebenarnya bapakmu wahai Musa.

 Dalam QS. Al- Maidah surat kelima ayat 15 Allah SWT berfirman : 
"... Qad jaa akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin" 
artinya : "... Sungguh telah datang padamu dari Allah, Nuur (cahaya) dan kitab yang jelas dan menerangkan.
cahaya Nabi Muhammad dan Kitab maksudnya Al-Qur'an

Kemudian dalam QS.An-Nuur 24 : 35 Allah berfirman : 
"...Matsalu nuurihi kamisykaatin fiihaa mishbaab, al mishbaabu fii zujaajah; az zujaajatu kaannahaa kaukabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaituunatin laa syarqiyyatin wa laa gharbiyyatin yakaadu zaituhaa yudhii-u wa lau tamsashu naarun; nuurun 'alaa nuurin..."
artinya : "...Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti suatu misykat (kandil) di mana di dalamnya ada suatu lampu, lampu itu ada dalam gelas, dan gelas itu seperti bintang yang berkelip, dinyalakan dari pohon yang terberkati, suatu zaitun yang tak terdapat di timur maupun di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir sudah menerangi(bercahaya) sekalipun api belum menyentuhnya; cahaya di atas cahaya(berlapis-lapis)..."
Dalam QS. AL- AHzab 33 ayat 45-46, Allah berfirman :
" Ya Ayyuhan Nabiyyu inna arsalnaaka Syahiidan wa Mubassyiriran wa Nadziiran(.45)"
Wa daa 'iyan ila Allahi bi idznihii wa Sirajan Muniiran."(46)

artinya : " Hai Nabi, Sesungguhnya KAMI mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan,dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk  jadi cahaya yang meneranginya" ( lampu yang menebarkan cahaya).

Dalam kitab " Kashf al- Al-Khafa'wa Muzil al-Ilbas 'Amman Ishtahara min al- Ahadith 'Ala Alsinatin- Nas',  Oleh Al-'Aljuni (men.1162 Hijrah): Hadist yang artinya: " Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi engkau wahai Jabir". Diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin 'Abd Allah dengan lafaz : Katanya: Aku berkata : Wahai Rasulullah,Kedua orang tua hamba menjadi tebusan, beritahu kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab Baginda : Wahai jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau dari Nur-Nya.

Dan dari " Irbad bin sariyah dari Nabi saw 'Sesungguhnya aku( NABI) di sisi Allah sebagai Khatam al-Nabiyyin penutup sekalian nabi- Walhal Adam masih terbujur dalam tanahnya(sebelum roh ditiupkan ke dalamnya); "Riwayat Ahmad dan baihaqi serta al-hakim. Seterusnya kata beliau: Dari Maisarah al-dabbi katanya, bahwa katanya :'Aku berkata, wahai rasullullah, bilakah tuan menjadi nabi? jawabnya nabi saw bersabda : "waktu Adam masih antara ruh dan jasad.' Ini lafaz riwayat Ahmad dan al-Bukhari dalam '; Tarikh'nya serta Abu Nu'aim dalam "al-Hilyah", al-Hakim menyatakan ia sahih.

14.2.12

Gerakan Halus menghancurkan Melayu

SEDARKAH KITA WAHAI ANAK MELAYU

kredit to Pandang-pandang

Hak keistimewaan itu syarat penubuhan Malaysia.. tu telah di setuju oleh nenek moyang kamu.. dia mesti boleh fikir ma dari awal lagi tentang keburukan perjanjian ini.. tapi dia masih setuju.. kerana apa.. mereka bersetuju untuk bernaung di bawah melayu dan mereka tahu siapa ada hak sebenar. tau tak apa sebab kaum cina di bawa masuk ke dalam malaya?Golongan freemason Illuminati ini mempunyai agenda dan rancangan yang hebat untuk memastikan mereka menjadi Tuhan kepada dunia ini. Ketika pengaruh Islam semakin lama semakin subur di Asia Tenggara,para Mufti Iblis Illuminati semakin risau dengan perkembangan ini.Pada zaman dahulu ketika masyarakat Eropah masih tidak mengetahui tentang dunia Nusantara kecuali dari manuskrip-manuskrip purba di Perpustakaan Diraja Iskandariah (Alexandria Library),terdapat banyak mitos tentang dunia sebelah sini.Namun Dajjal telah lama tahu tentang Dunia Melayu ini dan ke mana keturunan Rasullullah s.a.w memulakan kehidupan baru mereka.Melalui perjumpaan-perjumpaan rahsia para penyembah Iblis,Dajjal The AntiChrist telah memaklumkan kepada raja-raja Eropah (kerabat diraja Eropah sememangnya diketahui taksub dengan kelompok-kelompok rahsia dan amalan sihir) di dalam ‘inner circle’ supaya cepat-cepat membiayai ekspedisi-ekspedisi ke Timur.Tujuannya ialah UNTUK MENCARI SIAPAKAH YANG MENGISLAMKAN PARAMESWARA DAN RAJA-RAJA MELAYU PURBA DI NUSANTARA.Raja-raja Eropah pun bertungkus-lumus memajukan teknologi perkapalan mereka dan merekrut ramai anak kapal.Walaupun Portugis telah berjaya bertapak di Melaka,namun mereka begitu sukar hendak meluaskan pengaruhnya di seluruh Tanah Melayu,ini kerana tentangan sengit daripada pelbagai penjuru seperti dari Kerajaan Johor-Riau,kerajaan-kerajaan kecil di Tanah Melayu dan Kerajaan Acheh begitu sukar buat mereka meluaskan pengaruh.Orang-orang Melayu di Tanah Melayu lebih baik sedikit dari kepulauan Indonesia dari segi perpaduan,ini kerana di Indonesia,suku kaumnya lebih kompleks dan ragam bahasanya lebih banyak.Ini yang membuatkan Belanda lebih mudah menjajah Indonesia.Tetapi teori ini tidak boleh dipakai di Tanah Melayu.Komposisi kaum di Tanah Melayu perlu dirumitkan supaya teknik ‘Divide and Rule’ dapat dilaksanakan!

Belanda juga menyerah kalah di Melaka setelah mengambilalihnya dari Portugis walaupun mereka berjaya mengendalikan Indonesia yang besar tetapi mereka masih kabur dengan keadaan di ‘Semenanjung Tanduk Emas’ yang begitu misteri buat mereka sebagai bangsa Eropah.Mereka cuba bertapak di Perak tetapi loji-loji mereka di Sungai Perak telah dimusnahkan.Apa yang membuatkan mereka takut di Perak amatlah misteri.Tetapi The Hidden Hand tidak berputus asa,dia pun menghantar British (Inggeris adalah pangkalan terhebat dan terbesar The Hidden Hand ketika itu) untuk meninjau peluang untuk menguasai Tanah Melayu.Setelah mengkaji komposisi kaum dan keadaan di Tanah Melayu,wakil Illuminati Inggeris telah mengambil keputusan untuk membawa masuk ramai pekerja-pekerja Cina dan India ke Tanah Melayu.Mengapa Cina dan India?Kerana dua negara ini mempunyai tenaga manusia yang ramai dan miskin.Memecahkan komposisi penduduk di Tanah Melayu amatlah penting untuk merealisasikan satu cabang dari prinsip Freemason-Illuminati ‘Ordo Ab Chao’ iaitu Divide and Rule atau Pecah dan Perintah.

Semakin ramai pekerja Cina di Tanah Melayu.Mereka banyak bekerja di tapak-tapak perlombongan ketika itu.Di antara mereka adalah ketua-ketua dan wakil-wakil ‘secret societies’ Cina yang menganut faham Illuminati dan juga ejen-ejen Freemason.Merekalah yang menubuhkan pelbagai kongsi gelap bagi orang-orang Cina.Apabila majoriti pekerja Cina sudah ramai dipecah-pecahkan untuk menyertai pelbagai kongsi gelap,inilah masanya untuk bermain api.Perebutan kawasan perlombongan cuma taktik sahaja.Contoh yang terbaik ialah di Perak,negeri yang pertama menerima residen British di Tanah Melayu.Dua kongsi gelap terbesar iaitu Ghee Hin dan Hai San telah bertempur dalam siri Perang Larut,mengakibatkan British campur tangan di Perak.Taktik ini juga digunakan dikesemua negeri-negeri yang akhirnya menjadi Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

LIHAT,YANG MEMBUAT KEKACAUAN BUKANLAH MELAYU,TETAPI ORANG LUAR.Orang luar yang membuat kekacauan dan orang luar yang datang masuk menjajah.Tanpa bantuan para konspirator dari kalangan Chinese Illuminist dan tuan Eropah mereka,maka sampai kiamat pun British tidak dapat menjajah Tanah Melayu.Perhatikan,British boleh sahaja membawa angkatan perangnya menyerang Tanah Melayu sepertimana Belanda menjajah Indonesia dan Sepanyol menjajah Filipina,tetapi mengapa British bersusah payah membuat perjanjian demi perjanjian,strategi dan siasah serta mengekalkan sultan-sultan?Lihatlah taktik Illuminati-Inggeris ditempat-tempat lain.India misalnya, raja-raja Hindu dan Moghul dibunuh atau dilucutkan takhtanya dan warisan dirajanya dimusnahkan. INGAT RAJA-RAJA MELAYU! FREEMASON AMAT TERINGIN UNTUK MENAMATKAN RIWAYAT KESULTANAN MELAYU. Raja-raja Pattani telah dikejar sehingga ke Kedah dan Perak dan dibunuh dengan kerjasama orang-orang Thai. Kesultanan Jawa juga telah ditamatkan kuasa politiknya oleh Belanda dan kini tiada apa-apa pun kepentingan sekadar wujud untuk dijadikan ‘muzium hidup’ di Indonesia.Kesultanan Sulu sudah lama pupus.Cuma yang tinggal ialah Kesultanan Melayu di Tanah Melayu dan Kesultanan Brunei. Inilah dua Kesultanan Melayu yang masih gagah berdiri setelah pelbagai perancangan Illuminati-Inggeris ke atas mereka.Sementara itu di jajahan-jajahan Inggeris yang lain, pemerintah-pemerintah mereka terus dihapuskan tanpa banyak soal. Maharaja China berjaya dihapuskan dengan mudah sekali (China tidak dijajah British secara langsung tetapi secara halus dengan anjing-anjing penjajah yang berkeliaran di sana sini merosakkan orang-orang Cina dengan candu dan menghasut mereka menggulingkan maharaja,China juga terpaksa tunduk dengan kehendak British selepas kekalahan memalukan China dalam siri Perang Candu, hanya Hong Kong dijajah British).

Di tempat-tempat lain seperti di Afrika dan Pasifik,kesemuanya menjadi jajahan total mereka,namun Tanah Melayu nampaknya naik sedikit darjat jajahan mereka sebagai ‘negeri naungan Ratu Inggeris’.Mengapa?Kerana Tanah Melayu masih mempunyai pemerintah.Dan Inggeris hanya mampu mengacau melalui residen-residen mereka.Tidak seperti di negara-negara lain yang dijajah secara total di mana pemerintah tempatan dihalau atau dibunuh dan Inggeris memerintah secara langsung,sultan-sultan Melayu masih mampu menulis surat kepada Ratu Inggeris dengan gelaran ‘Sultan’ atau ‘Pemerintah’ walaupun Ratu Inggeris tahu bahawa itu adalah negeri naungan British,dengan kata lain adalah jajahan mereka.

PERANCANGAN ILLUMINATI TERHADAP BANGSA MELAYU AMATLAH ANEH SEKALI.Segala-galanya dilakukan dengan amat teliti terhadap bangsa spiritual ini.Jika tersilap perancangan,maka akan terangkatlah satu kuasa misteri terahsia bangsa ini.Kuasa ini tidak boleh dikalahkan dengan seribu angkatan perang.Tidak boleh dikalahkan dengan seribu jeneral perang terlatih.Kuasa ini boleh ditidurkan.Mengapa British tidak menghantar sahaja angkatan perangnya untuk menyuraikan perarakan-perarakan menentang Malayan Union padahal Malayan Union adalah ‘masterpiece’ yang telah dirancang beratus tahun sebelum itu oleh The Hidden Hand?Semata-mata perarakan sahaja boleh memadamkan hasrat Malayan Union oleh Dajjal Laknatullah?APA RAHSIANYA?

Bangsa Melayu adalah satu bangsa bertamadun.Ini diakui oleh para penjajah mereka.Apabila mereka sampai ke dunia sebelah sini,betapa terkejutnya mereka dengan satu bangsa aneh yang telah mempunyai kerajaan sendiri,organisasi masyarakat yang tersusun,kostum dan pakaian yang kemas,cara hidup yang tersusun dan yang paling mengejutkan mereka ialah majoritinya menganut agama Islam?!Padahal kaum-kaum di sekeliling mereka hanya memakai cawat dan kurang bertamadun tetapi bangsa misteri ini telah mampu membuat kapal perang!Mereka telah terlambat untuk menguasai satu bangsa spiritual yang akan menamatkan segala ramalan kitab-kitab kuno.Sebab itu ketika The Hidden Hand (Dajal gemar mengembara ke seluruh dunia untuk memahami karakter sesuatu bangsa) yang telah sampai dahulu di Nusantara,apabila kembali ke Eropah bertemu dengan para pembantunya di kalangan para penyembah Iblis,menceritakan satu bangsa yang menepati ramalan dalam ‘Holy Scriptures’.

“Cepat cari bangsa itu,Kristiankan mereka atau kamu semua akan musnah!”
Sebab itu di dalam buku-buku sejarah,orang-orang Eropah berlumba-lumba mencari jalan ke Timur,dunia misteri yang diidam-idamkan oleh The Hidden Hand.Amerika,Afrika dan India bukanlah tujuan mereka.Itu adalah ‘rezeki terpijak’ dalam perjalanan mereka mencari bangsa misteri.Beratus tahun mereka menangani bangsa Arab sudah tentu mereka tidak mahu masalah lain bertambah jika bangsa Melayu diIslamkan.Tetapi mereka terlambat. PERANCANGAN ALLAH LEBIH SEMPURNA DARI MEREKA.Sebab itu apabila Portugis menapak di Melaka,organisasi Jesuit (satu organisasi Christian Zionist yang amat licik) telah menghantar satu paderi agungnya iaitu St. Francis Xavier untuk mengkristiankan orang-orang Melayu.

Tetapi gagal.Pemerintahan Portugis yang kejam di Melaka telah menggagalkan usaha-usaha The Hidden Hand.Portugis pun dihalau dari Melaka dan digantikan oleh Belanda (Dajal tidak peduli nyawa atau kepentingan orang lain,jika tidak diperlukan maka ‘habis madu sepah dibuang’).Tetapi Belanda berkelakuan amat aneh di Melaka.Tindakan-tindakan kejamnya di Indonesia tidak pula dipraktikkan di Melaka.NAMPAKNYA BANGSA MELAYU TIDAK BOLEH DILAYAN KEJAM.Belanda dan Inggeris telah belajar dari kegagalan Portugis.Setelah mempelajari karakter bangsa Melayu,maka tahulah mereka bahawa ORANG-ORANG MELAYU LEBIH SUKAKAN DIPLOMASI DARI KEKERASAN.SEbab itu Inggeris lebih ‘beradab’ melayan bangsa Melayu di Tanah Melayu berbanding bangsa-bangsa lain di jajahan-jajahan lain.Melayu nampaknya lebih di’manjakan’ Inggeris terutama golongan bangsawan,para kerabat diraja dan sultan-sultan.Peristiwa pemberontakan ke atas J.W.W Birch di Perak amat-amat mengajar British supaya menghantar residen yang memahami karakter orang Melayu.Sebab itu Hugh Low dihantar menggantikan J.W.W Birch merupakan seorang yang telah sedia mengkaji sensitiviti orang Melayu.Di satu ketika,British menggunakan kekerasan,di satu ketika tindakan British seperti ditahan-tahan.Padahal bukan susah untuk mengerahkan bala tenteranya untuk meruntuhkan takhta sultan-sultan,membunuh mereka dan memerintah Tanah Melayu dengan kekerasan seperti yang telah dilakukan di India.

PIHAK INGGERIS MEMANG HENDAK MELAKUKAN BEGITU TETAPI DINASIHATKAN OLEH THE HIDDEN HAND supaya memperlahankan tindakan mereka.APA RAHSIANYA?
DAJJAL LAKNATULLAH TAKUT PEPERANGAN BERLAKU DI ANTARA INGGERIS DAN BANGSA SPIRITUAL DI BUMI MALA DAN INI SEOLAH-OLAH MEMPERCEPATKAN RAMALAN-RAMALAN DALAM ‘HOLY SCRIPTURES’ SEPERTI KEBANGKITAN IMAM MAHADI DAN TURUNNYA NABI ISA A.S

Melalui ‘secret societies’ di China dan England,Dajjal The AntiChrist telah merangka plan jangka panjang untuk menawan Nusantara.Ramai penyelidik konspirasi tahu tentang plan Illuminati-Zionis dalam merangka plan beratus tahun bagi penubuhan negara Israel,tetapi majoriti mereka masih tidak tahu tentang plan Illuminati untuk menubuhkan pangkalan di Singapura.INILAH PLAN PALING LICIK DAN TERSEMBUNYI.

Kongsi-kongsi Gelap Cina

 
Sekadar gambar hiasan; Triad soeciety Master Diploma
Satu daripada nama kongsi gelap yang terkenal adalah Heaven and Earth Society.Nama-nama yang lain adalah seperti Hung League dan Three United Association.Freemason sememangnya telah lama berminat kepada kongsi-kongsi gelap ini malah beberapa ahli Freemason telah membuat kajian mendalam serta menulis buku mengenainya termasuk G. Schlegel (The Hung League. 1866) dan J.S.M Ward (The Hung Society. 1925).Sejarah China adalah satu sejarah berkenaan dinasti-dinasti yang memerintah dan penubuhan banyak kongsi gelap untuk menentangnya.Merentasi sejarah China,hanya satu cara untuk menentang para raja dan pemerintahan pusat iaitu melalui kongsi gelap.Kongsi gelap adalah jawapan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kuasa,terpinggir atau teraniaya,untuk menentang penindasan atau apa jua yang mengakibatkan kesedihan dan malapetaka kepada kehidupan mereka.


Mereka tidak pernah kekurangan anggota dalam kongsi gelap dan tidak juga kekurangan alasan untuk memujuk orang-orang miskin dan tertindas untuk menyertai kongsi-kongsi gelap.Berbeza dengan ‘secret societies’ di Eropah dimana umumnya ahlinya terdiri dari golongan pertengahan dan elit,kongsi-kongsi gelap Cina adalah terdiri daripada orang-orang miskin dan bawahan.Bilangan rakyat China yang ramai adalah sebab utama ‘The Hidden Hand’ mahu mempergunakan orang-orang Cina.Mereka dijadikan ‘pawn of the game’ dalam usaha ‘The Hidden Hand’ mahu menubuhkan pangkalannya di Singapura.

ORANG-ORANG CINA IBARAT BENTENG MANUSIA BARISAN HADAPAN BAGI MENGHADAPI PENENTANGAN MUSLIM MELAYU.

Jika peperangan terjadi,orang-orang Cina yang akan terbunuh dahulu dengan segala AMUK DAN PARANG TERBANG Melayu.Bangsa kesayangan The Hidden Hand,Yahudi Zionis dan hamba kesayangannya,Christian Zionist (Freemason sebagai contoh) sudah pasti terselamat dari amukan orang-orang Melayu dan sempat melarikan diri sambil memijak mayat-mayat orang-orang Cina sebelum merancang pelbagai plan untuk membuat ‘counter attack’.
Orang-orang Melayu adalah satu bangsa yang suka MEMENDAM RASA.Sikap mereka misteri dan pendiam.Mereka tidak suka mencetuskan kekacauan serta-merta jika mereka diganggu,diprovok atau diusik sensitiviti mereka.TETAPI MEREKA AKAN MEMENDAM PERASAAN DEMI PERASAAN DENDAM MEREKA sehingga ke tahap kritikal dan ‘psycho’.Apabila sampai satu tahap,ALTER AMUK mereka akan meletus.Inilah yang cuba dihindarkan setiap penjajah mereka.Dari mana perkataan ‘amok’ dalam bahasa Inggeris diambil?Lihat,bahasa Inggeris terpaksa meminjam perkataan ‘amuk’ dari bahasa Melayu untuk menerangkan fenomena ini disebabkan mereka tidak mempunyai konotasi yang tepat dari bahasa mereka untuk menjelaskan jenis psikologi ini.

Alter amuk adalah seolah-olah ekslusif untuk bangsa Melayu walaupun semua manusia turut mengamuk jika berada pada tahap tertentu.JIka kita lihat di Barat,sudah menjadi trend para pelajar yang dibuli atau menghadapi tekanan perasaan yang teruk untuk memikul senjata menembak secara rambang ke arah pelajar-pelajar lain.Tetapi setiap orang Melayu tulen amnya menyimpan alter berbahaya ini.Istimewanya,mereka pandai mengawal dan menggunakannya.Jika tidak,sudah tentu tidak ada seorang pun Cina atau India rasis dan kauvinis dapat hidup di bumi mereka.

JIKA KAUM-KAUM LAIN PANDAI MENGHORMATI BUDAYA DAN AGAMA MEREKA,TIDAK MENJADI MASALAH BUAT ORANG-ORANG MELAYU UNTUK TURUT MENYAMBUT MEREKA DENGAN SENYUMAN DAN MENGHORMATI MEREKA KEMBALI.

Ingat,orang-orang Melayu sukakan diplomasi dari kekerasan.Inilah salah satu hasil kesimpulan Francis Light,Stamford Raffles atau Frank Swettenham dari pengalaman mereka di Tanah Melayu.
Kongsi-kongsi gelap semakin popular di kalangan orang-orang Cina di Tanah Melayu.Pertamanya,majoriti orang-orang Cina yang dibawa ke Tanah Melayu terdiri dan rakyat bawahan yang miskin dan melarat,jadi kongsi gelaplah harapan mereka untuk mengadu segala masalah kehidupan mereka ketika di perantauan.Mereka dapat berkongsi suka duka bersama dan masalah yang sama di dalam kongsi-kongsi gelap ini.Keduanya,siapa yang menjadi ejen British di China bagi urusan membekalkan orang-orang Cina ke Nusantara (perlu diingat di tempat-tempat lain di Kepulauan Melayu contohnya di Indonesia juga menghadapi keadaan yang sama),khasnya di Tanah Melayu?Mereka adalah juga KONGSI-KONGSI GELAP INI.Merekalah ejen-ejen yang bekerja mengumpulkan orang-orang Cina dari wilayah-wilayah miskin yang tidak mempunyai harapan terhadap tanahair mereka yang penuh kekacauan dan pemberontakan untuk disumbat ke dalam tongkang-tongkang ke syurga perdagangan di Singapura dan Tanah Melayu.Semua ini berjalan lancar lebih-lebih lagi selepas kerajaan China terpaksa menandatangani perjanjian dengan pihak British untuk membenarkan Illuiminati Inggeris ‘menculik’ rakyat China untuk memecahkan komposisi kaum di Tanah Melayu dan menubuhkan pangkalan Yahudi di Singapura.

Rakyat China miskin yang ‘innocent’ tidak mengetahui apa-apa perancangan Yahudi dan Kristian Zionis ke atas mereka.Orang-orang Cina yang paling malang adalah yang terlibat dalam tragedi 13 Mei,menjadi korban mudah Illuminati dan Zionis,mati dalam keadaan keliru dan menyedihkan.Juga para pegawai istana serta maharaja mereka yang telah lama menghidu taktik Barat,juga tidak bersalah dalam hal ini malah mereka juga menjadi korban para penyembah syaitan Illuminati.

 Percaya atau tidak, inilah kenyataan yang sedang berlaku. Gerakan Freemason juga kuat di negara kita. Antara yang paling kuat pengaruhnya di Asia. Apa yang mendukacitakan terdapat juga orang Melayu yang berpendidikan tinggi dan berpangkat besar menyertai pertubuhan Dajjal Al-Masih ini.

Hanya kerana harta dan kekuasaan, mereka sanggup menjual agama meraka.

Di Malaysia, cawangan Freemason beroperasi sebagai Lodge Besar Kepulauan Timur (District Grand Lodges of the Eastern Archipelago atau DGLEA dan bukannya District Grand Lodge of Middle East seperti yang diuar-uarkan oleh beberapa blog sebelum ini). DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19, setiap yang berada antara timur India tidak termasuk timur jauh (Hong Kong, China dan Jepun) dikenali sebagai Timur Tengah. Hanya pada kurun ke-20, istilah Timur Tengah merujuk kepada negra Arab dan Teluk. Cawangan ni bagaimanapun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisinya.

District Grand Lodges of the Eastern Archipelago boleh dianggap sebagai…the ‘Governing Body‘ of all Masonic Lodges within Malaysia. Ada info yang menyatakan ianya bermula di Penang dan lebih awal dari itu dan ini adalah berdasarkan bukti berikut. Lihat gambar dibawah yang di dapati dari beberapa laman web Masonic di Malaysia.

Pada mesyuarat yang diadakan di Dewan Pulau Pinang Bangunan Perdagangan pada April ke-10 tahun 1875, ia telah memutuskan untuk membentuk Lodge Freemason di George Town. Pada 17 April 1875, satu petisyen yang meminta untuk Piagam Lodge di Pulau Pinang, dari yang terhormat Grand Master, HRH Albert Edward, Prince of Wales dan kemudian King Edward VII, telah dihantar melalui Timbalan Daerah serta-merta Lalu Grand Master, W. Bro. F. H. Gottlieb kepada RT. W. Bro. W. H. Baca, yang ketika itu di London. Lodge ini dipanggil ‘LODGE PULAU PINANG’. Petisyen tersebut telah ditandatangani oleh 14 Persaudaraan berikut:

1. Robert Carr-Woods (First W. Master)
London Lodge 108 & 508
2. Adington Ainslie (First Senior Warden)  
Sussex 354, Jamaica W.C.
3.
Thomas Augustus Fox (First Junior Warden)
Zetland in the East 508
4. Robert Sailey
Zetland in the East 508
5. I. King
Lt. Kentigen 429
6. W. Marshall
Zetland in the East 508
7. H. Lloyd
Fidelity 1042
8. John E. Gray
Hibernian 95 (Irish)
9. Elias Soloman Cohen
Lodge Philanthropy 794
10. James Wilkinson
Zetland 525
11. P. L. Harrison
Zetland in the East
12. W. H. Hill
W. I. Cork (Irish)
13. M. Grumberg
No. 10 Caratta Manilla
14. W. Inmes
St. George in the East No.1152

Di Malaysia terdapat 14 logde Freemason!! Manakala Thailand hanya ada 4 sahaja. Samada kita perasan ataupun tidak, inilah kenyataan sekarang. Berikut adalah gambar-gambar Lodge yang terdapat di negara kita, Malaysia.


Dewan Freemason, 136 Jalan Utama, Penang

Dewan Freemason, 27 Jalan Sultan Azlan Shah, 31400 Ipoh, Perak


Dewan Freemason, Jalan Penghulu Cantek, Seremban, Negeri Sembilan


Dewan Freemason, Jalan Chan Koon Cheng, 75000 Malacca

Dewan Freemason, 100 Jalan Junid Muar, 84000 JohoreDewan Freemason, Jalan Abu Bakar, Johor BahruDewan Freemason, Sibuga Rd., 90000 Sandakan, Sabah

Tiada gambar, disertakan alamatnya seperti yang tertera di bawah.
1.Dewan Freemason, 08000 Sungai Petani, Kedah
2.Dewan Freemason, No 15 Jalan 18/16, Taman Kanagapuram, 46000 Petaling Jaya, Selangor
3.U0078 Jalan Merdeka,Federal Territory of Labuan
4.Dewan Freemason, Kota Kinabalu, Sabah
5.Lodge di Tawau, Sabah tiada alamat.
6.Tiada Lodge di Kuantan, Pahang (Negeri Pahang), Kuching (Negeri Sarawak) tapi dipercayai ianya aktif di negeri-negeri tersebut.

Gambar berikutnya merupkan Lodge di Singapura……


Semua mesyuarat Masonic di Singapura telah diadakan di dalam bangunan yang cantik dan bersejarah ini. Ia adalah salah satu bangunan tertua di sini sejak penubuhan Singapura oleh Sir. Stamford Raffles.

13.2.12

Al Kisah Pada Mulanya....

Iblis Memasuki Syurga


Adam berfikir bahwa seluruh pintu syurga begitu kukuhnya tidak mungkin dapat dimasuki oleh iblis. Di samping itu, katanya dalam hati bahawa apa kesalahannya terhadap iblis, lagi pula iblis bertempat sangat jauh dengan dirinya, yakni di bumi dan Adam a.s di surga. Iblis senantiasa mencari jalan ingin memperdayakan Adam a.s hingga membinasakannya. Iblis mulai mencari kesempatan untuk menyesatkannya. Iblis pun pergi dari lapisan bumi pertama menuju syurga yang melalui tujuh lapis langit.

Di pendekkan cerita Iblis telah tiba di depan pintu syurga. Dengan sabar ia menanti terbukanya pintu itu. Tiba-tiba datang ke dekat pintu syurga seekor burung merak. Merak melihat keluar melalui celah-celah dinding syurga, karena di dengarnya ada suara suatu tangisan di sana. " Siapa engkau ini?" tanya merak. " Aku ini seorang malaikat di antara para malaikat yang banyak. Dan aku sangat ingin bertemu dengan engkau,"jawab iblis.
" Mengapa engkau duduk di sini. Apa dayamu hendak bertemu dengan aku ini?" tanya merak lagi.
kemudian engkau berdiri di depan pintu syurga ini, agar diajari padamu suatu do'a yang hendak ku ajarkan ini tiga hal khasiatnya akan di anugerahkan oleh Allah SWT kepada siapa pun yang mengamalkannya. Pertama, muda selama-lamanya; kedua, tidak mati selama-lamanya dan ketiga, ia tidak akan keluar dari syurga selama-lamanya.," ujar Iblis.

"Aku tidak dapat membuka syurga, pintu syurga ini dikunci oleh malaikat selain Adam di dalam syurga," tegas merak. "Bicarakan juga olehmu mengenai (caranya) membuka pintu syurga," kata IBlis lagi.Kemudian burung merak itu berlalu untuk memberitahukan kepada penghuni syurga yang lain mengenai kejadian yang telah dialaminya itu. Kebetulan makhluk pertama yang ditemuinya ular. Setelah diberitahu, ular pun segera menghampiri dekat ke pintu syurga. Ternyata di luar, iblis tengah menangis, maka ular pun menjengokkan kepalanya melalui celah-celah dinding.
Melihat ada yang memperhatikan tingkah iblis, ia pun bicara, "Hai ular, pelajarilah olehmu apa-apa yang berasal dari aku (berupa) do'a ini,agar engkau terhindar dari bahaya kejahatan, serta aku minta janji darimu untuk membawaku ke dalam syurga ini." Ular menegaskan ," Aku tidak dapat membuka pintu syurga ini selama Adam berada di dalamnya, karena syurga ini dikunci oleh Malaikat dan kuncinya berada padanya."
" Aku tidak bisa menjejakkan kakiku (ke dalam) syurga, melainkan hanya pada pintu syurga ini. Tetapi bukalah mulutmu supaya aku dapat masuk ke dalam mulutmu," kata Iblis.

Gumam ular dalam hatinya, "ia tidak akan dapat masuk ke dalam mulutku." Ular pun akhirnya mau membuka mulutnya. Iblis segera melompat masuk ke dalam mulut ular. " Hai ular, bawalah aku olehmu ke pohon khuldi itu." Setelah  sampai di tujuan, Iblis segera ke luar, dan duduk di pohon itu. untuk menarik perhatian penghuni syurga, ia menangis dengan kerasnya. terkejutlah para penghuni syurga yang mendengar suara tangisan tersebut. Di sebabkan tidak ada sebelumnya yang menangis di dalam syurga. Para Bidadari yang mendengarnya segera mendekati ke arah suara tangisan tersebut . Hawa, dari kejauhan melihat Bidadari tengah berkerumun, ia pun mendekati mereka, seraya berkata, "Ada apa dengan kalian berkerumun seperti ini?" Sahut Bidadari itu, Pada ular ini terdapat seseorang di dalam mulutnya. Siapakah ia, tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui."
Mengetahui ada Hawa di depannya, iblis memalingkan wajahnya ke arah Hawa. " Hawa bertanya kepada iblis, " Hai Orang Tua, siapa Engkau, dan dari mana datangmu dan apa yang engkau tangiskan itu?"

Jawahb iblis, " Hai Orang Muda, sesunggguhnya aku ini ( berasal) dari malaikat, dan aku tangiskan itu karena engkau akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari daldm syurga ini. Jika engkau hendak kekal di dalam syurga ini, makanlah olehmu buah pohon ini, niscaya tidak lah engkau akan keluar lagi di dalam syurga ini selama-lamanya." Lanjutnya, " Aku yang menunjukkan tempat pohon itu. Makanlah olehmu buahnya. Sesungguhnya jika engkau makan itu, niscaya kekallah engkau di dalam syurga ini.

 Tidaklah engkau ke luar dari dalamnya." 
Tegas hawa, " Aku dilarang oleh Allah Ta'ala dari memakan buah pohon itu.Bagaimana engkau ini, menyuruh aku untuk memakan buah pohon itu?"
"Ketahuilah olehmu bahwa itulah hikmah Allah hendak mengeluarkan engkau ke dunia lagi. Engkau akan dijadikan tua oleh-Nya, jadi buruklah rupamu. Jika kau makan buah pohon itu,tiadalah engkau akan merasakan kejahatan lagi," bujuk iblis mulai berupaya menyesatkan bangsa manusia. Seraya bersumpah dengan nama Allah dan beberapa sumpah yang besar-besar.
Hawa mulai luntur keyakinannya terhadap perintah Allah untuk  tidak memakan buah khuldi. Ia mulai berfikir bahwa orang ini telah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Besar, tentunya karena ingin menunjukkan jalan kebaikan kepadanya. Dan dialah (iblis) bersumpah kepada keduanya,Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua." (QS.7 :21)
Akhirnya, Hawa pun berhasil dibujuk oleh iblis.Diambilnya tiga buah pohon khuldi yang dilarang itu. Satu telah dimakannya, sedangkan sisanya akan diberikan kepada suaminya, Adam a.s. Tatkala diberikan kepada Adam as, ia pun bertanya : buah apa ini? "sahut Hawa, Inilah buah dari pohon yang dilarang oleah Allah Ta'ala itu. Tuan, makanlah satu saja. Saya makan sebuah". Adam bertanya lagi, " Bagaimana rasanya buah ini?"
"Amat baik cita rasanya," jawab Hawa.
"Aku tidak mau memakannya," ujar Nabi Adam as..Saya sudah makan itu. Mengapa Tuan tidak mau memakannya," bujuk Hawa. " Karena aku sudah berjanji setia dengan tuhanku, tidak boleh, bahawa aku dilarang memakan buah itu, maka tidaklah aku mau mengabaikan perintah Tuhanku," tegas Nabi Adam as.

Dan Sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa atas perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat (QS. 20 : 115).
Hawa mencari akal agar nabi Adam as dapat memakan buah khuldi. Dicubanya satu cara yang di anggapnya bakal berhasil yaitu dengan memberi khamar kepada nabi Adam as. Setelah diminum oleh Adam as, membuatnya menjadi lupa terhadap janji setianya kepada Allah SWT mengenai larangan memakan buah khuldi. Hatinya pun tertutup. Adam as pun memakannya. Namun, baru saja sampai di kerongkongannya, maka terlepaslah mahkota yang dikenakan di kepalanya; jatuh terbang.

Seluruh perhiasan Adam dan Hawa pun tiba-tiba terlepas dari tubuh keduanya, lenyap tidak berbekas. kursi kebesaran Adam yang terbuat dari emas dengan bertahtakan ratna-mutu manikam pun lenyap. Lalu tubuh mereka kini tanpa busana sama sekali.
Disebutkan dalam alqur'an artinya:
maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di syurga),dan durhakalah Adam kepada tuhan dan sesatlah ia (QS.20:121)

Lalu keduanya berlari-lari melihat kepada satu pohon yang akarnya terbuat Zamrud dan seluruh cabangnya dari emas, dedaunannya terbuat dari SUNSUDIN dan ASTABRAQIN. Adam pun berdoa " Ya Allah, baik sekali pohon ini, indah nian rupanya. Kau anugerahkan kiranya kepada hamba-Mu ini."
Namun Allah SWT belum memperkenankan permintaannya itu. Lalu Adam mencari pohon lagi. kali ini ia menjumpai sebuah pohon yang bernama Al-Jabbar. Namun, pada saat akan mengambil daunnya, si pohon tersebut tiba-tiba  meninggikan dirinya. Ada lagi pohon yang bernama Ud. Adam meminta kepada pohon itu dedaunannya. Namun, terdengar suara : hai pohon-Ku, Ud, pertolongan mu itu akan sia-sia, karena kau telah mengabaikan perintah-Ku."
Pohon Ud pun meninggikan dirinya. Sedangkan Adam dan Hawa berlari- lari di dalam syurga karena sangat kalutnya. Ketika adam dan isterinya tengah berlari-lari  ketakutan, terdengarlah suara menyahutnya, hai Adam."
Namun Adam tidak menanggapinya.Dua kali lagi sahutan suara itu muncul.

Lalu Jibril menyeru kepada Adam, " hai Adam, Tuhanmu memberi firman kepadamu. Mengapa engkau tidak menyahut." Lalu muncul lagi suara lain: " Larilah engkau dari-Ku." Adam memelas sedih, " malu sekali hamba ke hadirat-Mu, ya Tuhanku." Allah berfirman, " Adam, sudah ku tegaskan padamu bahwa jangan kau makan buah dari pohon itu. Tidakkah Kuajari kepadamu bahwa iblis itu musuhmu yang nyata. Maka Adam berucap lirih : 
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kam, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi" ( QS. 7 : 23)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...