Mari beri sokongan

4.10.13

Jumaat dan Kiamat


SEORANG penguasa Yahudi berkata: "Kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka telah melaksanakan solat subuh seperti melaksanakan solat Jum'at.

 Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata: “Hari ini dinamakan Jumaat, kerana merupakan ambilan dari kata ‘al-jamu’ yang ertinya berhimpun, kerana Umat Islam berkumpul pada hari itu setiap minggu di masjid-masjid. Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin berkumpul untuk menunaikan ibadah kepada-Nya.”


Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli; Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya).” (Surah Al-Jumaah 62: Ayat 9)

sebagaimana firman Allah di dlam Al-Quran yang bermaksud: 
 
"Wahai orang-orang yang telah beriman apabila diserukan (orang azan) kerana sembahyang Jumaat pada hari Jumaat maka hendaklah kamu pergi sembahyang Jumaat"

Allah ada mengingatkan kita bahawa orang yang diseru, dan orang yang disuruh pergi sembahyang Jumaat itu mesti berjemaah sebagaimana nas ayat itu dan sebagaimana telah sabit dengan tawatir akan perbuatan Nabi Muhammad S.A.W.

Telah berkata Imam Nawawi yang bermaksud: 

"Bahawa syarat sembahyang Jumaat dengan berbilang-bilang orangnya telah ijma’. Kemudian  sesiapa beri’tiqad bahawa mazhab Imam Syafei betul (sahih) maka tidak wajib dan tidak sah Jumaat melainkan apabila sempurna 40 orang yang mastautin. (sempurna 40 orang pemastautin -penduduk tetap- adalan 40 orang yg tanpa tinggal solat 5 waktu fardu di masjid berkenaan).

dahsyatnya kiamat

Apakah Fikirnya di hari jumaat?

kiamat, kiamat, kiamat!
Dari Abu Lubabah bin Ibnu Mundzir Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullahصلى الله عليه وسلمberkata,

“Hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumaat ini lebih mulia dari hari raya Aidilfitri dan Aidiladha di sisi Allah. Pada hari Jumaat terdapat lima peristiwa; Diciptakannya Adam dan diturunkannya ke bumi, pada hari Jumaat Adam dimatikan, di hari Jumaat juga terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah maka akan dikabulkan selagi tidak memohon yang haram, dan di hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat. Tidaklah seseorang Malaikat yang dekat di sisi Allah SWT, di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari Jumaat.”
 (HR. Ahmad)

Dalam suatu hadis, Rasulullah صلى الله عليه وسلم ada menyebut bahawa: 

“Pada hari Jumaat juga Qiamat akan berlaku. Pada hari itu tidaklah seorang yang beriman meminta sesuatu daripada Allah melainkan akan dikabulkan permintaannya.” (Hadis Riwayat Muslim r.a.)

Sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم.: “Pada hari itu Qiamat akan terjadi dan tidaklah seorang pun malaikat muqarrabun pun di sisi Allah Azzawajalla melainkan ia takut pada hari Jumaat, (tetapi) tidak langit dan tidak bumi melainkan ia merasa kasih pada hari Jumaat.”
  (Hadis Riwayat  Ibnu Majah dan  Al-Baihaqi) 

“….Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku bilakah terjadi Kiamat?” Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang, tanpa memakai baju serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.”

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab,”Allah dan RasulNya lebih mengetahui,” Beliau bersabda,”Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” [HR Muslim] (Al-Arba’in An-Nawawiyah, no.2)


Hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa malaikat maut akan berkata kepada Allah “Ya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi telah mati, kecuali yang kau izinkan tetap hidup.” Allah akan berfirman “Siapa yang masih hidup?” Malaikat maut berkata “Ya Allah, Jibril masih hidup, Mikail masih hidup, Israfil masih hidup, dan para malaikat yang membawa singgasana-Mu masih hidup. Allah S.W.T. akan berfirman “Biarkanlah kematian menghampiri Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat yang membawa singgasana-Ku.”

Kemudian Allah akan berfirman kepada malaikat maut, “Siapa yang masih hidup?”, meskipun sebenarnya Allah tahu siapa yang masih hidup. Malaikat maut akan berkata “Ya Allah, Kau tetap hidup dan aku tetap hidup, sedangkan yang lainnya sudah mati.” Kemudian Allah akan berfirman “Aku menciptakanmu untuk suatu tujuan, dan kau telah memenuhi tujuanmu, maka sekarang kau juga akan mati.” Kemudian malaikat maut akan mencabut nyawanya sendiri.

Kemudian Allah S.W.T. akan menggulung langit dan dunia dalam genggaman-Nya, lalu Allah akan mengeraskan suara-Nya dan berfirman “Akulah Allah yang Maha Kuasa, Yang Menetapkan hukum pada hari ini, Yang mempunyai kekuatan pada hari ini, Yang punya kerajaan pada hari ini. Akulah Raja dari segala raja. Dimana penguasa kalian? Dimana orang-orang yang mendzalimi kalian?” Tidak ada yang menjawab. Kemudian Allah berfirman “Kekuatan hanya milik Allah, Kekuasaan hanya milik Allah. Satu-satunya yang kekal.”

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, 'apa yang terjadi pada bumi ini?'. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatannya. Maka barangsiapa mengerjakan amalan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa mengerjakan keburukan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya."
 (QS Al Zalzalah: 1-8)

Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham
Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan Sunnah ku dan sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin (Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali r.a) dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baharu (bid’ah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah itu sesat.” (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. (HR. Al Hakim)

Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a : Rasulullah saw bersabda, “Bahawasanya Allah Subhana wa Ta’ala (SWT) tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari manusia. Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama.

Maka apabila sudah tiada alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain.” [Riwayat Muslim]

Dari Miqdam bin Ma’dikariba r.a : Rasulullah saw bersabda, “Hampir tiba di suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadis ku (Hadis Nabi saw), Maka ia (golongan anti hadis) berkata, ‘Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan; dan apa yang diharamkan, kami haramkan.’

Kemudian bersabda Nabi saw), “Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah.
(HR. Ath-Thabrani dan Al Hakim)


Rasulullah SAW bersabda:
“Ada dua nikmat, di mana banyak orang mengalami kerugiaan karena keduanya. Yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR Bukhari)


#Confidence is the most attractive quality a person can have. How can anyone see how awesome you are if you can't see it yourself?
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...