Mari beri sokongan

1.6.13

Ketamadunan Sumeria

Tamadun Sumeria


Tamadun Sumeria bermula kira-kira pada tahun 3500 SM.Ia dikenali
Sebagai Tamadun Mesopotamia yang bererti 'tanah di antara dua sungai'.Negara kota yang utama ialah Ur , Erech dan Kish.kerajaan negara kota bersifat teokrasi.Setiap negara kota mempunyai seorang raja sbagai ketua agama dan gabenor.Pada tahun 2340 SM , seorang pahlawan Semit iaitu Sargon telah menyatukan beberapa buah negara kota.Pada tahun 2000 SM , orang Amorites telah menyerang Sumeria dan berjaya menawan Babylon.
 
   Pertumbuhan dan perkembangan tamadun telah membawa kepada konflik untuk merebut kuasa dan kekayaan di kawasan Mesopotamia. Konflik tercetus di antara Ur dan Urech untuk menguasai hilir Sungai Euphrates. Konflik yang kerap berlaku menyebabkan pertukaran pemerintah dan telah menjadi kebiasaan, golongan yang kuat akan mengambil alih pemerintah yang tewas. 

Orang Sumeria menganggap raja sebagai wakil tuhan di dunia.Mereka
Mengamalkan polyteisme dan teokrasi iaitu hukum agama sebagai dasar mereka yang penting ialah :
Anu : Tuhan Langit
Enlil : Tuhan Atmosfera
Enki : Tuhan Air dan Laut

Upacara pemujaan dilakukan di menara kuil atau ziggurat iaitu tempat tinggal tuhan.Ziggurat pertama telah dibina di kota Nippur untuk Tuhan Enlil.Tulisan tamadun Sumeria berbentuk cuneiform atau tulisan berbaji yang berbentuk pepaku.Terdapat lebih daripada 560 tanda untuk menggambarkan perkataan.Mereka menulis di atas tanah liat.    Pada kira-kira tahun 2750SM, seorang ketua puak Semitik yang bernama Sargon yang menjadi pemerintah daerah Akkad ( Akkad terletak di utara dataran Shinar) telah cuba memperluaskan empayarnya dengan menyerang orang-orang Sumeria di kawasan Mesopotamia. Beliau telah berjaya mengalahkan orang-orang Sumeria melalui beberapa peperangan dan menjadi raja di kawasan orang Sumeria itu.

    Pada mulanya orang Sumeria enggan menerima Sargon sebagai pemerintah baru mereka tapi demi keselamatan perdagangan, akhirnya orang Sumeria sanggup menerimanya. Dapatlah dikatakan di sini bahawa Empayar Mesopotamia yang pertama telah didirikan oleh seorang Arab berbangsa Semite dari Akkad yang bernama Sargon Agung. Sargon menyerang Mesopotamia kerana tertarik dengan kekayaan Sumer. Sargon terus meluaskan kuasanya yang akhirnya beliau menjadi pemerintah sebuah empayar yang terbentang luas dari Elam( di sebelah timur) hingga ke Laut Mediterranean dan ke utara hingga meliputi Sungai Tigris dan Euphrates. 

Kedua-dua puak iaitu Sumeria dan Semitik hidup bersama di bawah pemerintah Sargon. Lama kelamaan orang Semetik lebih berpengaruh dari orang Sumeria dalam bidang politik kerana orang Semetik cepat mempelajari cara pemerintahan orang Sumeria. 

  Pada kira-kira tahun 2200SM sekumpulan orang nomad iaitu Amorites telah membuat penempatan di sekitar kampung Babylon. Kaum Amorites ( dari suku Semite) dan puak-puak bukit dari kawasan pergunungan Zagros telah menyerang Mesopotamia. 


   Babylon telah ditawan. Ketika itu air bawah tanah di Sumer menjadi masin yang menyababkan tanaman dan penduduk menjadi berkurangan. Kaum Semite mengambil kesempatan bagi mengukuhkan kedudukan mereka di Mesopotamia. Di bawah pemerintah yang bernama Hammurabi, Babylon telah muncul sebagai sebuah negara kota yang sangat cantik. Hammurabi terkenal dengan kanun undang-undangnya (yang menekankan perikemanusiaan dan hak indiividu). Kod undang-undangnya yang mengandungi 280 penghakiman. Hammurabi merupakan seorang pemerintah yang agung.

Hammurabi (1792 - 1750 SM) pemerintah Babylon yang terkenal telah menyatukan seluruh Lembah Tigris-Euphrates menjadi satu empayar.

 Semasa pemerintahannya, negara menjadi lebih aman (kurang peperangan). Oleh kerana Hammurabi berasal dari keturunan nomad, beliau sangat mengambil berat terhadap penternakan kambing biri-biri dan penanaman jagung. Unta dan lembu digunakan oleh rakyatnya sebagai alat pengangkutan darat bagi membawa barang-barang dagangan.Kapal digunakan sebagai alat pengangkutan laut. Beliau membina sebuah terusan yang luas, menyusun semula sistem pengairan dan membaikinya. Berbagai jenis sayuran ditanam pada zamannya. 

   Selepas Hammurabi meninggal dunia, Mesopotamia telah diserang oleh Kerajaan Assyria. Di bawah raja Chaldea iaitu Nebuchadnezzar, negara kota Babylon telah dibina semula hingga menjadi negara kota yang amat kuat. Selepas kematian Nebuchadnezzar, Babylon telah jatuh ke tangan orang Parsi dan kemudian Parsi menjadi kuasa yang kuat di Timur Tengah.. Babylon juga telah mencapai kegemilangan di bawah pemerintahan raja Chaldea iaitu Nebuchadezzar (604 - 561 SM).Baginda telah membina 'Taman Tergantung Babylon'.

Akibat dari penjajahan yang silih berganti oleh berbagai puak itu, Mesopotamia dimasuki berbagai kebudayaan yang menjadikannya bertambah agung. Perkembangan yang berlaku dalam empayar Mesopotamia itu menampakkan bahawa Mesopotamia sering diserang oleh kumpulan-kumpulan dan puak-puak baru. Apabila tamadun Mesopotamia terbentuk, ianya telah diserang. Tamadun itu runtuh..

  Puak yang menyerang dan berjaya menawan Mesopotamia itu telah membina semula tamadun Mesopotamia yang baru. Bila tamadun itu terbina semula, ia diserang lagi. Begitulah proses perkembangan empayar Mesopotamia.

Walau bagaimanapun, empayar-empayar kemudian yang terkenal ialah:
• Empayar Babylonia 1 ( Raja Hammurabi: 1792 SM – 1750 SM)
• Empayar Assyria (746 SM – 630 SM). Ketika ini ibu kota Mesopotamia terletak di Nineveh. Empayar Mesopotamia diperluaskan sehingga meliputi hampir semua kawasan Timur Dekat/ Asia Barat ( Syria, Phoenicia, Israel, Mesir). 


• Babylonia II/ Empayar Chaldea Raja Nabopulasser: 626 SM – 606 SM yang diganti oleh anak Nebuchadrezzar II : 605 SM – 562 SM.) Pada masa inilah Mesopotamia diserang oleh Parsi. Dengan itu berakhirlah empayar Mesopotamia.
   Kemahiran seni ukir orang Sumeria dapat dilihat daripada patung Raja Gudea.

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...