Mari beri sokongan

18.2.12

"Ada Ia sebelum tiada"Penciptaan Langit Dan Bumi Selama 7 Hari.

   Maka daripada kejadian air dan api itu maka keluarlah asap lalu naik asap itu ke udara maka Allah swt menjadikan tujuh lapis langit dan kemudian dijadikan matahari dan bulan dan bintang. Kemudian dari lidah api itu bertiuplah angin di atas air lalu berombaklah air itu kemudian menjadi buih lalu Allah swt menjadikan tujuh lapis bumi dan ombak itu lalu menjadi bukti-bukti kemudian air itu Allah swt menjadikan laut dengan kejadian sekalian (daripada kesemuanya) itu diciptakan oleh Allah swt dalam waktu 6 hari.

Nur Muhammad S.A.W

   Kemudian daripada itu Allah swt menjadikan sebuah Kandil wadah yang terbuat daripada akik/batu manikam merah yang bercahaya terus-menerus dari luar sehingga ke dalamnya lalu Allah swt dengan segala kekuasaan dan KebesaranNya telah menjadikan rupa/wajah Muhammad saw kemudian wajah-rupa Muhammad saw itu yang di dalam dunia diletakkan di dalam kandil/wadah yang bercahaya terus menerus lalu berdiri sekalian nyawa/Roh bersolat mengelilingi kandil/wadah itu dengan mengucapkan tasbih dan tahlil selama seratus lima ribu tahun. Kemudian Allah swt memerintahkan melihat kepada Nur Muhammad saw itu kepada sekaliannya/makhluk/nyawa-nyawa pada waktu itu.

Barangsiapa melihat kepalanya maka ia menjadi Khalifah/kepala kerajaan/kepala negara dan sebagainya. Siapa yang melihat pada dahinya ia menjadi pemimpin yang adil dan yang melihat pada matanya maka ia menjadi cerdas/hafaz kalam Allah/al-Quran dan sebagainya. Dan yang melihat pada mukanya (pipinya) maka ia menjadi elok parasnya/budi pekertinya dan yang melihat pada telinganya maka ia menjadi orang yang menurut pada pengajaran-pengajaran yang baik-baik dan sebagainya.

Kemudian yang melihat pada hidungnya maka ia menjadi ahli hikmah yakni mengerti ilmu-ilmu yang berguna/ilmu tabib dan sebagainya dan yang melihat bibirnya maka ia menjadi menteri/rupawan dan sebagainya dan yang meilhat pada kedua kakinya maka ia menjadi utusan raja/orang pemerintahan dan sebagainya. Kemudian yang melihat pada dadanya maka ia menjadi orang yang takwa/bertawadduk/merendahkan diri serta taat kepada allah swt dan sebagainya.

   Pada sebuah riwayat/Al-Hadis saw; adalah ketika Nabi Allah Musa a.s bermunajat/menghadapkan diri kehadapan Allah swt seraya bertanya : Wahai Tuhanku, siapakah makhluk yang pertama-tama dijadikan/diciptakan? Maka firmanNya : Pertama Aku jadikan adalah nyawa/Ruh Muhammad saw kemudian Aku jadikan daratan yang panjangnya/sejauh lima ratus tahun perjalanan dan juga lebarnya sebagaimana tersebut itu kemudian Aku jadikan tujuh puluh ribu negeri dengan hawa yang berlapis-lapis dan setiap satu negeri itu luasnya seluas tujuh puluh kali dunia ini. Kemudian Aku jadikan setiap satu negeri itu tujuh puluh kali ribu yang tiada manusia, jin dan Malaikat maka dengan segala kebesaran serta kekuasaanNya pada firmanNya : Aku jadikan kamu semua maka jadilah kemudian beribadatlah kepada Allah swt setiap orang dengan sujud/ibadatnya selama tujuh puluh ribu tahun.

Dan sebahagian daripada mereka itu ada yang berbuat durhaka/doa/maksiat kepada Aku maka Aku musnahkan/hempaskan negerinya itu sehingga binasa habis kesemuanya.

Kemudian daripada itu maka Aku jadikan delapan puluh ribu negeri yang luasnya sepuluh kali dunia ini setiap negeri sebagaimana antara langit dan bumi Aku hancurkan negeri itu sebagaimana biji-biji sawi yang putih bentuk warnanya kemudian Aku jadikan daripada biji sawi itu yang hijau sebangsa unggas untuk memakan biji-biji sawi itu semuanya selama satu tahun satu bijisawi maka sehingga habislah lalu unggas itu pun mati.

Maka kemudian Aku jadikan dua puluh ribu jenis laki-laki daripada cahaya di dalam satu masa Aku jadikan ciptakan hanya satu orang saja pada masa itu dan Aku jadikan Kalam, Lauh Mahfuz, 'Arasy dan Qursi/Pemerintahan Kekuasaan Yang Maha Agung daripada Allah swt, selang pada tujuh puluh ribu tahun diciptakan syurga lalu neraka kemudian Aku ciptakan seorang laki-laki Adam yang bukan Adam bapakmu yang di dunia. Firman Allah swtkepada Nabi Musa bahawa Adam/laki-laki yang Aku ciptakan itu hanya hidup selama sepuluh ribu tahunlalu matilah ia. Kemudian Aku ciptakan pula laki-laki Adam dan setiap itu pula hanya hidup selama sepuluh ribu tahun dan Aku ciptakan pula sebagaimana tersebut dan masih Aku ciptakan sebanyak sepuluh ribu laki-laki Adam yang lainnya kemudian barulah Adam yang sebenarnya bapakmu wahai Musa.

 Dalam QS. Al- Maidah surat kelima ayat 15 Allah SWT berfirman : 
"... Qad jaa akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin" 
artinya : "... Sungguh telah datang padamu dari Allah, Nuur (cahaya) dan kitab yang jelas dan menerangkan.
cahaya Nabi Muhammad dan Kitab maksudnya Al-Qur'an

Kemudian dalam QS.An-Nuur 24 : 35 Allah berfirman : 
"...Matsalu nuurihi kamisykaatin fiihaa mishbaab, al mishbaabu fii zujaajah; az zujaajatu kaannahaa kaukabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaituunatin laa syarqiyyatin wa laa gharbiyyatin yakaadu zaituhaa yudhii-u wa lau tamsashu naarun; nuurun 'alaa nuurin..."
artinya : "...Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti suatu misykat (kandil) di mana di dalamnya ada suatu lampu, lampu itu ada dalam gelas, dan gelas itu seperti bintang yang berkelip, dinyalakan dari pohon yang terberkati, suatu zaitun yang tak terdapat di timur maupun di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir sudah menerangi(bercahaya) sekalipun api belum menyentuhnya; cahaya di atas cahaya(berlapis-lapis)..."
Dalam QS. AL- AHzab 33 ayat 45-46, Allah berfirman :
" Ya Ayyuhan Nabiyyu inna arsalnaaka Syahiidan wa Mubassyiriran wa Nadziiran(.45)"
Wa daa 'iyan ila Allahi bi idznihii wa Sirajan Muniiran."(46)

artinya : " Hai Nabi, Sesungguhnya KAMI mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan,dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk  jadi cahaya yang meneranginya" ( lampu yang menebarkan cahaya).

Dalam kitab " Kashf al- Al-Khafa'wa Muzil al-Ilbas 'Amman Ishtahara min al- Ahadith 'Ala Alsinatin- Nas',  Oleh Al-'Aljuni (men.1162 Hijrah): Hadist yang artinya: " Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi engkau wahai Jabir". Diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin 'Abd Allah dengan lafaz : Katanya: Aku berkata : Wahai Rasulullah,Kedua orang tua hamba menjadi tebusan, beritahu kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab Baginda : Wahai jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau dari Nur-Nya.

Dan dari " Irbad bin sariyah dari Nabi saw 'Sesungguhnya aku( NABI) di sisi Allah sebagai Khatam al-Nabiyyin penutup sekalian nabi- Walhal Adam masih terbujur dalam tanahnya(sebelum roh ditiupkan ke dalamnya); "Riwayat Ahmad dan baihaqi serta al-hakim. Seterusnya kata beliau: Dari Maisarah al-dabbi katanya, bahwa katanya :'Aku berkata, wahai rasullullah, bilakah tuan menjadi nabi? jawabnya nabi saw bersabda : "waktu Adam masih antara ruh dan jasad.' Ini lafaz riwayat Ahmad dan al-Bukhari dalam '; Tarikh'nya serta Abu Nu'aim dalam "al-Hilyah", al-Hakim menyatakan ia sahih.

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...